Logo bodegraafsnieuwsblad.nl


Kadernota 2018: Zicht op balans zonder lastenverzwaring

De Kadernota 2018 'Zicht op balans' is dinsdag aan de gemeenteraad aangeboden. Met de kadernota werkt de gemeente verder aan het financiële herstel. Tegelijkertijd biedt de kadernota ruimte om te investeren in onze dorpen.

Bodegraven-Reeuwijk - Wethouder Dirk-Jan Knol: ,,Met deze kadernota herstellen we de financiële positie van onze gemeente verder. Dit is bereikt zonder de rekening van onze financiële positie bij onze inwoners neer te leggen. Evenals in 2016 zijn we er ook voor 2018 in geslaagd een lastenverlaging voor onze inwoners te realiseren. Daarbij biedt deze kadernota ruimte om te investeren in onze dorpen. Het beheerplan leefomgeving, dat in samenspraak met onze inwoners is opgesteld is opgenomen in deze kadernota. Daarmee ontstaat de mogelijkheid om de komende jaren een extra kwaliteitsimpuls te geven aan onze verschillende dorpen.

Gezondere financiën

De jaarrekening van 2016, die onlangs is gepresenteerd, heeft een positief resultaat. Deze kadernota kijkt vooruit naar de jaren 2018 tot en met 2021. De komende jaren stijgt de algemene reserve, ofwel spaarpot van de gemeente, naar € 18 miljoen. In de leningenportefeuille zet de ingezette daling voort. De komende jaren daalt de leningenportefeuille verder naar € 136 miljoen.

Het doorzetten van het financieel herstel gaat in deze kadernota gepaard met de ruimte die hierdoor beschikbaar komt voor het onderhoud van het gemeentelijk vastgoed en de leefomgeving (openbare ruimte). Samen met elk dorp is een uitvoeringsagenda opgesteld voor de openbare ruimte. In de periode 2018-2021 staan bijvoorbeeld de herinrichting van het centrum van Waarder (dorpsplein), de vervanging van de riolering in Reeuwijk-Brug en de Hoge Rijndijk in Nieuwerbrug op de planning. Daarnaast wordt er de komende jaren geïnvesteerd in het ecologisch bermbeheer in onze gemeente.

De komende jaren staat in het teken van het versnellen van de uitgifte van bouwgronden, zoals op Weideveld en de Oude Tol. Ten slotte krijgt de centrumvisie van Bodegraven in 2018 gestaag vorm. In deze kadernota is geld vrijgemaakt om in 2018 de maatregelen, opgesteld in de centrumvisie, uit te voeren.

Reageer als eerste
Meer berichten