Logo bodegraafsnieuwsblad.nl


Nee tegen windmolens

Windmolens, daar gaan we de komende tijd veel (meer) over horen. Er zijn mensen, ook in onze gemeente, die er vast van overtuigd zijn dat het zinvol is om dergelijke windvangers ook te plaatsen in ons Groene Hart. Sterker: er zijn voorstanders om langs de N11 tussen Bodegraven en Alphen een stuk of vijf van die dingen te plaatsen. Ik vind dat een slecht idee. Natuurlijk, het is zinvol om nieuwe energiebronnen aan te wenden die olie en gas kunnen vervangen. Windenergie lijkt duurzaam, net als zonne-energie: je maakt gebruik van natuurlijke bronnen zonder die natuur te belasten. Het is een feit dat gebruik van olie en gas leidt tot de uitstoot van CO2. Wetenschappers hebben bewijs geleverd dat dit leidt tot opwarming van de aarde en dat heeft weer gevolgen voor het klimaat. Hoewel er ook wetenschappers en sceptici zijn die dit in twijfel trekken moet je het gewoon niet willen. De wereld is van ons allemaal en we moeten dus ook met elkaar zorgen dat die wereld in stand blijft. Plannen om afvalstromen te beheersen en ideeën om klimaatverandering beheersbaar te houden verdienen oprechte steun. Maar om in dat kader overal maar windmolens neer te zetten is gewoon iets heel anders. Vanuit mijn kantoor kijk ik hemelsbreed uit over het Groene Hart. Aan de horizon zie je de silhouetten van de windmolens bij Waddinxveen/Gouda en bij Alphen aan den Rijn duidelijk afgetekend. Dat noem ik een aantasting van het Groene Hart. Windmolens kunnen wel tot 125 meter en meer hoog zijn (mast plus rotor), daar kijk je dus niet even langs. Ter vergelijking: de watertoren in de Meije, bekend als Pietje Potlood, heeft een hoogte van nog net geen 58 meter. Die is al een aardig baken in het landschap, kun je nagaan van hoever je die windmolens kunt zien. Bedenk ook eens hoeveel slagschaduw de wieken van de molens veroorzaken: het lijkt wel of een TL-buis knippert. Je zal maar in de buurt wonen, daar word je bij wijze van spreken gek van. Niet voor niets heeft de rijksoverheid concentratiegebieden aangewezen waar grote windparken ontwikkeld kunnen worden. Het Groene Hart staat niet op dat lijstje kan ik u verzekeren. Nu is het op zichzelf natuurlijk gemakkelijk om voor een duurzame oplossing te zijn mits die maar elders wordt gerealiseerd. Maar die vlieger gaat niet echt op in dit geval. Het Groene Hart wordt al aan alle kanten aangetast. Deze groene long in een van de drukst bevolkte gebieden ter wereld verdient bescherming. Voorstanders pleiten voor een groepje van vijf windmolens van de N11. Wat je er ook verder van vindt: die lossen het energieprobleem echt niet op. Er wordt gewerkt aan windmolenparken op zee, met vele tientallen molens. Op zee is ruimte, laat het Groene Hart vooral groen. En bedenk ook: zonne-energie levert ook een schone bijdrage en is beduidend minder belastend voor de omgeving. Focus daar dan op.

Henri Stolwijk

2 reacties
Meer berichten