Logo bodegraafsnieuwsblad.nl


Het drinkwater wordt met name beïnvloed door de kwaliteit van de rivier de Lek. Foto: iStock
Het drinkwater wordt met name beïnvloed door de kwaliteit van de rivier de Lek. Foto: iStock

GenX-kwestie: 'Drinkwater is veilig'

GenX-stoffen zitten ook hier in het drinkwater. De concentraties die zijn gevonden door drinkwaterleverancier Oasen zijn echter zo minimaal, dat er geen direct risico is voor de gezondheid.

Bodegraven-Reeuwijk - Voor de gemeente is er geen reden tot zorgen. ,,Er zijn door drinkwaterleverancier Oasen weliswaar sporen van deze stof teruggevonden, maar de concentraties hiervan zijn heel laag", aldus een woordvoerder van de gemeente. ,,Dat is ruim onder de richtwaarde die de overheid stelt voor veilig en betrouwbaar drinkwater." De gehaltes zijn momenteel een factor 20 onder de zeer veilige richtwaarde van 0,15 microgram/l. ,,Door de moderne analysetechnieken meet Oasen de concentraties van stoffen al ver voordat het een probleem kan worden." De gemeten concentraties illustreren volgens Oasen eerder een adequate monitoring dan een risico.

Vanuit Duitsland

De lozingen van de Chemours-fabriek in Dordrecht die nu volop in het nieuws zijn, hebben geen invloed op de kwaliteit van het drinkwater in Bodegraven-Reeuwijk en Gouda. ,,De kwaliteit van het opgepompte (oever)grondwater dat vanuit Bergambacht aan Bodegraven-Reeuwijk wordt geleverd, wordt met name beïnvloed door de kwaliteit van het water in de rivier de Lek", gaat de gemeente verder. ,,De gemeten zeer lage concentraties zijn het resultaat van een 'achtergrondwaarde' die vanuit Duitsland ons land binnenstroomt", gaat de gemeente verder. Voor de waterkwaliteit van de Lek is Rijkswaterstaat het bevoegd gezag. Op grond van de Wet milieubeheer is de provincie verantwoordelijk voor de bescherming van de kwaliteit van het grondwater met het oog op de drinkwaterwinning.

Lozen voorkomen

De gemeente neemt een duidelijk standpunt in als het gaat om lozen van chemische stoffen. ,,De gemeente hecht groot belang aan het duurzaam omgaan met de leefomgeving. Het bewust in het oppervlaktewater brengen van chemische stoffen zoals GenX die mogelijk nu of in de toekomst een gevaar voor de bevolking en voor de natuur vormen, dient te worden voorkomen. GenX hoort niet thuis in het milieu." Oasen dringt wel aan op het nu nemen van maatregelen. Als de lozingen niet stoppen moet Oasen extra zuiveringsinstallaties plaatsen. Daarmee worden de kosten voor schoon drinkwater hoger. Oasen heeft in samenspraak met alle gemeenten die zij bedient een aantal bezwaren gemaakt en ingediend.

Actie tegen Chemours

De Goudse SP en Partij voor de Dieren voeren komende zaterdag actie tegen de lozingen van de fabriek Chemours. Tussen 12.00 en 15.00 uur kunnen Gouwenaars twee petities teken, één tegen de lozingen door Chemours en één aan de Tweede Kamer om de wetgeving aan te scherpen. De SP en PvdD willen dat Goudse burgers goed geïnformeerd worden over de giflozingen in Gouda, maar ook in de andere delen van de provincie Zuid-Holland. ,,In de petitie vragen we Chemours onmiddellijk te stoppen met hun lozingen en de Tweede Kamer om de wetten op giflozingen dermate aan te scherpen dat Chemours en andere bedrijven verplicht zullen worden om op niet vervuilende manier met hun afval om te gaan", aldus de SP.

GenX

GenX is een technologie die wordt gebruikt om coatings te maken, bijvoorbeeld voor in koekenpannen. GenX is een vervanger van C8, ook bekend als PFOA, een stof die kankerverwekkend is. Het nu volop in het nieuws zijnde Chemours gebruikt GenX sinds 2012. Dit jaar bleek dat Chemours zich niet aan de voorwaarden voor de loosvergunning hield en stof had losgelaten in de Merwede zonder een zuiveringsinstallatie te gebruiken. Volgens het RIVM is de concentratie GenX in het drinkwater in de omgeving van Dordrecht en Rotterdam niet hoog genoeg om een gevaar op te leveren voor de gezondheid. Dat concludeert het RIVM op basis van berekeningen van drinkwaterbedrijf Oasen. Wanneer er meer GenX in de rivier terecht komt, kan dat er op sommige plekken in 2030 wel toe leiden dat het maximumniveau wordt overschreden. Het is daarom belangrijk dat het oppervlaktewater regelmatig wordt gecontroleerd, stelt het RIVM. Het RIVM start een vervolgonderzoek naar GenX.

3 reacties
Meer berichten