Logo bodegraafsnieuwsblad.nl


Financiële injectie Evertshuis

Bodegraven - Opnieuw komt het gemeentebestuur het Evertshuis financieel tegemoet. De stichting kan de komende jaren steeds een extra bedrag tegemoet zien. De gemeenteraad heeft ingestemd om voor 2017 de subsidie aan het Evertshuis eenmalig te verhogen met 100.000 euro. De jaren erna (2018 tot en met 2020) wordt deze eenmalige 100.000 euro elk jaar met 25.000 euro verlaagd. Eerder was al een bedrag van 150.000 euro toegezegd om de oplopende tekorten na de ingrijpende verbouwing in 2014 te bestrijden. Wethouder Dirk-Jan Knol van Financiën wijst er met klem op, dat de toezegging van tijdelijke aard is. ,,Die hogere kosten tijdens de verbouwing waren niet begroot", aldus Knol. Hij wijst er op dat in omliggende plaatsen per inwoner veel meer gemeentelijke subsidies aan lokale cultuur wordt besteed.

Het Evertshuis trekt op jaarbasis zo'n 100.000 bezoekers, met een keur aan activiteiten. Het biedt zowel een podium aan lokale verenigingen en organisaties, maar probeert met het inzetten van theatervoorstellingen en het tonen van films ook het culturele leven in bredere zin te bevorderen. Het Evertshuis is ook actief in het organiseren van sociaal-culturele activiteiten voor jongeren en ouderen, Zoals Bravo!

In de toekomst wil Knol dat het Evertshuis zich meer profileert als locatie voor congressen en zakelijke bijeenkomsten, ook voor partijen van buiten Bodegraven.

Reageer als eerste
Meer berichten