Logo bodegraafsnieuwsblad.nl
harmonisatie sport

Coalitie reageert op harmonisatie buitensport

Bodegraven-Reeuwijk - De harmonisatie van de buitensport blijft de gemoederen bezighouden. Reeuwijkse clubs zijn boos, want zij vrezen voor hoge lasten wanneer zij net als Bodegraafse clubs zelf verantwoordelijk zijn voor de opstallen en het onderhoud daarvan. Bodegraafse clubs daarentegen vinden dat de Reeuwijkers juist worden bevoordeeld: terwijl de Bodegraafse clubs al jaren zelf de broek ophouden, mogen de Reeuwijkse clubs in 2021 de opstallen overnemen voor slechts 1 euro. Bovendien zijn de opstallen dan eerst allemaal opgeknapt. De oppositie in de raad is tegen het voorstel van wethouder Leijendekkers, terwijl de coalitie haar voorstel wel steunt. In een brief legt de coalitie uit waarom.

,,De laatste weken verschijnen er meerdere berichten in de media over de harmonisatie buitensport. De coalitiepartijen vinden het passend om hun geluid te laten horen en hebben daarom onderstaande brief opgesteld. Niet als reactie op de berichten, maar als weergave van hoe de coalitie kijkt tegen de harmonisatie.
Het dossier 'Harmonisatie Buitensport' kent zijn oorsprong in de fusie tussen de voormalige gemeenten Bodegraven en Reeuwijk in 2011. Er zijn verschillen in eigendom van kleedkamers en kantines, het bijbehorende onderhoud, toegekende bijdragen vanuit de gemeente en huur van accommodaties. Deze verschillen zijn ontstaan in een andere tijd en vanuit andere politieke en maatschappelijke afwegingen. Sportcomplexen werden bijvoorbeeld heringericht zodat woningbouw mogelijk werd. De situatie nu is dat de ene vereniging meer steun krijgt vanuit de gemeente en een meer comfortabele positie heeft dan de andere vereniging, dit is niet eerlijk.
De gehele gemeenteraad heeft er deze raadsperiode op aangedrongen om de oneerlijkheid tussen de verschillende sportverenigingen en sportcomplexen aan te pakken. Dit leidde in de zomer 2015 tot de start van het harmonisatie proces. In december 2015 is het voorgenomen harmonisatie proces bekend gemaakt.
Na de gesprekken met sportverenigingen en met de gemeenteraad zijn in februari 2016 unaniem de kaders vastgesteld waarbinnen te harmoniseren. Het college heeft de opdracht gekregen om binnen deze kaders te harmoniseren. De kaders zijn:
- De financiële bijdrage aan de sport in 2016 is leidend.
- De verenigingen zijn verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie van de buitensport accommodaties.
- De gemeente investeert niet in de aanpassing en/of uitbreiding van de buitensport accommodaties.
Alle partijen in de gemeenteraad hebben zich unaniem achter deze kaders en de voorgestelde aanpak geschaard.
Harmonisatie heeft een eerlijke eindstand tot gevolg, een harmonisatieproces zelf kan nooit eerlijk zijn. In een voorbeeld, als ik 2000 euro verdien en mijn collega 3000 en we gaan harmoniseren dan lukt het nooit om ons alle twee gelijk te behandelen. Alleen het resultaat is gelijk.
Het is in onze ogen dus belangrijk om te kijken naar het eindresultaat. Is dat eerlijk? Is het door onze belangrijke en gewaardeerde sportverenigingen op te brengen? Kunnen ze voortbestaan gegeven de nieuwe eindsituatie? Is die eindsituatie een gezonde basis voor een toekomstbestendig sportbeleid in onze gemeente?
De Bodegraafse verenigingen laten al 10 jaar zien dat het kan. Ja, ze moeten meer contributie vragen. Ja, ze moeten soms lastige keuzes maken waar ze hun geld in investeren. Maar ook, het zijn en blijven sterke verenigingen, verankerd in onze samenleving. En ja, we zijn daar trots op."

De coalitiepartijen

Reageer als eerste
Meer berichten