Logo bodegraafsnieuwsblad.nl


Nieuwjaarstoespraak loco-burgemeester

Loco-burgemeester Martien Kromwijk proostte maandagavond met inwoners, ondernemers en politici op een nieuw jaar. Kromwijk nam de taak over van burgemeester Van der Kamp die vanwege ziekte niet aanwezig kon zijn. Lees hieronder de (ingekorte) versie van de Nieuwjaarsspeech die Kromwijk en Van der Kamp hebben geschreven.

Toespraak loco burgemeester Martien Kromwijk | Nieuwjaarsreceptie 2017

Ik wens u een weergaloos goed 2017.

Dat mag ik hier doen op de plaats waar eigenlijk onze burgemeester, Christiaan van der Kamp zou staan, die helaas vanwege een op zichzelf onschuldig virus verstek moet laten gaan. U zult dat jammer vinden, ik weet dat het hem nog veel moeilijker valt om u niet persoonlijk te ontmoeten vanavond.

Namens het Platform Ondernemers Bodegraven-Reeuwijk, de gemeenteraad en de het college van burgemeester en wethouders  welkom in de Brug. Welkom op deze Nieuwjaarsreceptie. Een bijzonder welkom aan de nieuwe inwoners van onze dorpen die we hebben uitgenodigd! Fijn dat u vanavond bent gekomen.

Ik wil beginnen om namens het gemeentebestuur u en de mensen die u dierbaar zijn alle goeds voor 2017 toe te wensen - een jaar in goede gezondheid en in verbinding met uw familie, vrienden, collega's en ieder ander die u dit jaar tegenkomt. 

Ik maak voor het vervolg voornamelijk gebruik van de speech die de burgemeester al had geschreven voor vanavond.
Volgens trendwatchers gaat 2017 in het teken staan van de woorden 'bescherming' en 'zelfvoorziening'. 
Bescherming omdat we behoefte hebben aan zekerheden in het leven en zelfvoorziening omdat we willen dat hetgeen we nodig hebben ook daadwerkelijk bereikbaar is. 
Zelfvoorziening is het vermogen als samenleving om gezamenlijk die zaken voort te brengen die we nodig hebben om gelukkig, succesvol en beschermend naar elkaar te zijn. 
Vorig jaar sprak de burgemeester over het feit dat er sprake was van onrust en onbehagen in onze samenleving.  En hij heeft daarbij opgeroepen om elkaar te vinden en elkaar te versterken. 

Bescherming en zelfvoorziening zijn woorden van "dichtbij". We zijn allemaal wereldburgers geworden. De globalisering is alom. Dankzij het internet halen wij onze boodschappen maar ook onze kennis en contacten razendsnel naar ons toe. Door de nieuwe media reist het nieuws snel. Soms is dat fijn, maar dikwijls ook bedreigend en verwarrend.
Niemand wil de voordelen van reizen, internet en de globalisering kwijt. Maar daar tegenover staat de behoefte aan geborgenheid, herbergzaamheid, dichtbij, erbij kunnen, erbij horen.


Onze gemeente, en de schaal waarop wij ons kunnen organiseren in dorpen en buurtschappen is daarbij wel prettig.

Vorige week, na het interne nieuwjaarsontbijt vertelde de burgemeester mij het volgende. In Amsterdam groeide een jongen op met een lichte handicap. Dat was een probleem. Uiteindelijk kwam hij bij de slagerij van zijn vader werken, in de binnenstad. De vaste structuur van het werk deed hem goed. En hij was zelfs in staat de slagerij over te nemen. Dat ging jarenlang goed. Totdat de leverancier waar hij dagelijks het vlees haalde moest sluiten. Toen vielen structuur en zekerheden weg. En ook onze jonge slager viel om.
Wat ontbrak was één heel klein schakeltje. Eén iemand die de tijd en zorg had om hem even te begeleiden naar een nieuwe route en vast ritme bij een nieuwe leverancier. 

Ik zei na dat verhaal tegen de burgemeester: dat is nu precies waar het om gaat. Dat moet je in je nieuwjaarstoespraak verwerken. En dat heb ik nu gedaan.

Nu zijn wij Amsterdam niet. Wij zijn zes dorpen en enkele buurtschappen. Wij koesteren de zorgzaamheid van onze dorpen, waarin we elkaar kennen, en elkaar overeind kunnen houden. En zo bieden wij de gewenste bescherming en zelfvoorziening tegenover de turbulente buitenwereld.

Dat doen we al, en dat proberen we te versterken. De burgemeester had al geschreven: zo richten we ons op waar we wél invloed op hebben - binnen onze mooie dorpen. En hij had een reeks voorbeelden verzameld.

Daar gaan we:

Dankzij het netwerk van SAM, een organisatie die lokaal stevig geworteld is en als spin in het web initiatieven, bewoners en organisaties aan elkaar verbindt om bijvoorbeeld eenzaamheid te voorkomen, hebben we de Huizen van Alles in ieder dorp gekregen waar iedereen welkom is.

Dankzij vele vrijwilligers waaronder Gert Lemkes burgeren de statushouders in Waarder en elders in onze gemeente goed in. 

Dankzij de vele taalmaatjes worden zij de Nederlandse taal machtig.

Dankzij de inzet van Ko van Dalen als voorzitter van de BOV staat het centrum van Bodegraven er weer gekleurd op. 

Dankzij de betrokkenheid van winkeliers en inwoners hebben we een prachtige centrumvisie voor datzelfde centrum.

Dankzij ondernemers, bouwers en makelaars die bij elkaar kwamen om mee te denken zetten we stappen in de dorpspromotie.

Dankzij Felix van Pelt, Rob la Gro en Henri Stolwijk hebben we succesvol een bedrijvenfonds in onze gemeente. 

Dankzij Annelies Schulten hebben we ieder jaar een geweldige Kaaskoningin met hofdames op de najaarsmarkt.

Dankzij Joop de Groot kan het bedrijventerrein Broekvelden weer voor jaren vooruit door de revitalisering die daar heeft plaats gevonden. 

Dankzij Dieter Möckelman en nog 190 andere vrijwilligers hebben we een succesvol jaar achter de rug van zwembad De Fuut.

Dankzij Piet Hulst en vele anderen is bereikt dat het Wierickehuis in Nieuwerbrug weer goed draait.

Dankzij Anja Bout die haar brei-winkel startte in Driebruggen was daar al een  "Huis van Alles" voor het werd bedacht. Een stoet van gastvrouwen meldde zich, en al in de eerste week stapten er meerdere dorpelingen binnen die wel wat aandacht konden gebruiken en een serieuze hulpvraag bleken te hebben.

Dankzij Marcel Bosch die het initiatief nam om het digitale platform "Leeft Samen" te starten in onze dorpen. Hij liet zich door de tegenslag van een mislukte aanbieder niet ontmoedigen en is nu bezig met BUURbook om de ambitie alsnog te gaan waarmaken.

Dankzij de leden Leendert Spijker, Frank Busker en Han Koevoets van de initiatiefgroep Rijnkadehaven wordt komend jaar een nieuwe haven aangelegd in Bodegraven. 

Dankzij tal van bedrijven, deskundigen en geïnteresseerden  die op een klimaattop kwamen hebben we een klimaatplan, zodat we op weg zijn om de doelstelling van de gemeenteraad te realiseren: om een klimaat neutrale gemeente te worden.

Dankzij Dick van Elck en De Windvogel heeft de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland ons de mogelijkheid gegeven om voor 10.000 huishoudens duurzaam elektriciteit te produceren. Als dit slaagt kunnen wij beginnen met ons eigen duurzame nutsbedrijf. Uiteraard kunt u allen vrijwillig meedoen met dit initiatief op weg naar een duurzame toekomst.  Niet alleen omdat het een grote stap is in de richting van de duurzaamheidsvisie, maar ook omdat het financieel goed is voor de inwoners en maatschappelijke organisaties in ons dorp.

Dankzij het sociaal team krijgen de mensen met meervoudige problematiek de steun die ze nodig hebben. Al doende leert men, en hier moest men al lerende het doen! Ondanks de enorme werkdruk was er een grote mate van tevredenheid.

Dames en heren, het grote risico van zo'n lijst, en van het noemen van namen is dat je nooit iedereen kan noemen, en in deze sfeer wil je eigenlijk niemand tekort doen. Ik had ook u kunnen noemen want iedereen die hier aanwezig is heeft zijn eigen wijze waarop wordt bijgedragen aan de lokale gemeenschap, en ieders bijdrage is daarbij waardevol!
 
Daarmee geven we met elkaar inhoud aan bescherming en zelfvoorziening, in een tijd waarbij er op veel vlakken afbreuk wordt gedaan aan onze rechtstaat en democratie. In een tijd waarin populair taalgebruik van politieke leiders meer gewicht in de weegschaal lijkt te leggen bij de kiezer dan daadwerkelijke resultaten, roep ik u op om betrokken te zijn. Dit was opnieuw een tekst van de burgemeester, en ik ben het daarmee zeer eens. En u waarschijnlijk ook.
Betrokken bij uw woonomgeving. Te zorgen voor uw naasten, ook buiten uw familie. Bescherming te bieden aan alles waar u – en wij – trots op zijn. Zodat de volgende generatie kan zeggen: leven in Bodegraven, Reeuwijk, Sluipwijk, Driebruggen, Waarder, Nieuwerbrug, de Meije - dat is zo gek nog niet. Daar zorgen ze tenminste voor elkaar. 
Met grote dank aan de diverse sponsoren van deze avond, wil ik nu met u het glas heffen. 


 

Reageer als eerste
Meer berichten