Logo bodegraafsnieuwsblad.nl


Politieke column

  Column

Uitbreiden versus inbreiden

Nu het bestemmingsplan over Reesvelt 2 weer actueel geworden is, wordt er in de gemeenteraad veel gesproken over de consequenties van uitbreidingsplannen voor ons watergebied. Vooral de compensatiegebieden voor weidevogels staan hoog op de agenda; die zijn onmisbaar als je de prachtige natuur rondom onze kernen in stand wil houden. Dit is uiteraard iets waar eerst een oplossing voor moet komen, voordat je kunt gaan bouwen.

Echter als je alleen naar de postzegel Reesvelt 2 kijkt, dan kom je niet tot goede integrale oplossingen voor de lange termijn. We willen daarom breder kijken. Reesvelt 2 zal niet het laatste uitbreidingsplan zijn dat uitgevoerd gaat worden in onze dorpen. We roepen dan ook op de discussie tijdig te voeren of we willen uitbreiden of inbreiden, want zolang de dorpsvisie niet op orde is kan je niet verantwoord uitbreiden, ook al heb je al een aantal uitleglocaties vastgesteld.

Bij het bespreken van de woonvisie van vorig jaar kwam de vraag over uitbreiden versus inbreiden ook naar voren. Het is een interessant en lastig te beantwoorden vraagstuk of we nog meer weidegebied willen ombouwen voor woonruimte, of dat we bijvoorbeeld de hoogte in willen gaan. En als we nog wel gaan uitbreiden, waar willen we dan woningbouw en waar vooral niet? En welke gevolgen heeft welke keuze voor onze natuur?

Laten we deze strategische kwestie over de woningbouw en hoe nu verder, snel op de agenda zetten en eerst naar de lange termijn kijken, zodat we niet alleen per situatie oplossingen bedenken.

Denkt u ook met ons mee?


Marijke Kasius,

Lid commissie ruimte van het CDA

Reageer als eerste
Meer berichten