Logo bodegraafsnieuwsblad.nl


Flat Wilhelmina aan de Graafse Waard   foto Cock Karssen
Flat Wilhelmina aan de Graafse Waard foto Cock Karssen
Verhalen uit het archief

Verhalen uit het archief: De laatste bouwkundige projecten

  Historie

Deze serie over de woningbouw in Bodegraven startte met de eerste Romeinse nederzettingen, inmiddels zijn wij aangekomen bij de laatste ontwikkelingen in deze eeuw.

Bodegraven - Niet alleen de afbraak en opbouw van de Emmakade (ten zuiden van het spoor) deed veel stof opwaaien, ook de renovatie van de Vijverwijk had heel wat voeten in de aarde. In 1976 werd met de gigantische operatie begonnen en pas na vier jaar was iedereen weer terug in zijn woning!
Ook de uitbreiding van het dorp stond echter niet stil: de Watersnip werd aangelegd en al snel volgden de Roerdomp, Vossenstaart en Fluitenkruid. Ook de wijken rond de Ekster, de Goudplevier en de Zuwe werden uit de grond gestampt. Zo ontstonden in Broekvelden wijk 1,2 en 3.
Al in 1980 werd door de gemeenteraad gediscussieerd over het toenemende verkeer in de dorpskom beter te laten circuleren. Besloten werd om een verkeerscirculatieplan te ontwikkelen. Essentieel voor het verkeersluw maken van het dorp was het doortrekken van de Broekveldselaan en het aanleggen van de Doortocht. Dat zorgde voor veel beroering. Zo erg, dat er in 1990 een actiecomité werd opgericht en uiteindelijk zelfs een nieuwe politiek partij om de plannen te torpederen: Beter Bodegraven. In februari 1994 nam de gemeenteraad - ondanks de protesten - het plan toch aan. De kosten werden geschat op 22 miljoen gulden, waarbij de ongelijkvloerse kruising met de spoorbaan een grote kostenpost was. De uiteindelijke kosten bleken 500.000 gulden binnen de raming te vallen. Op 17 december 1997 werd de derde rijnbrug, geopend.

In eerste instantie leek de Broekveldselaan de oostelijke grens van Bodegraven te zijn, maar in 2004 werden plannen ontwikkeld voor een nieuwbouwwijk ten oosten van deze weg. Uiteindelijk werd pas in 2008 de eerste fase van de nieuwe wijk 'Weideveld ' bouwrijp gemaakt en in 2010 gestart met de eerste bouwprojecten.
Ook werden er nieuwe huizen gebouwd bij de watertoren en op de plaats van de oude kaasfabriek. De Erasmushof werd gerealiseerd op de plaats van de voormalige Erasmusschool. En in Noordoost Bodegraven werd een nieuwe wijk opgebouwd rond de Horstlaan, terwijl aan de Koninginneweg flats en woningen werden gesloopt en vervangen door nieuwbouw 'De Graafse Waard'. In 2009 werd, De Meent, gebouwd, een complex met 39 zorgwoningen voor ouderen.
Verder kwamen er appartementencomplexen in de Wilhelminastraat, aan de Oudbodegraafseweg en aan de Overtocht. Ook werd een nieuwe wijk gebouwd op de plaats van het oude Schuitematerrein.De gemeente Bodegraven was net vóór de fusie met Reeuwijk, in 2011, naar meer dan 19.500 inwoners gegroeid. 

Reageer als eerste
Meer berichten