Logo bodegraafsnieuwsblad.nl

Geen wijnverkoop

  Politiek

Tot grote verbazing van veel Bodegravers en de vrijwilligers van de betrokken winkel mag de Wereldwinkel in de Kerkstraat sinds vorige week geen wijn meer verkopen. Op straffe van een boete van maar liefst 1.300 euro, moet de winkel per direct stoppen met de verkoop van fairtrade wijn.

Bodegraven -De politiek buigt zich inmiddels over de kwestie. Zo stapte VVD-commissielid Frank Rijkaart de wereldwinkel binnen om het voorval te bespreken. ,,De VVD is voor handhaving van de wet, dat staat als een paal boven water. Maar, enige coulance was hier toch zeker op zijn plaats geweest'', aldus Frank. ,,Had een mildere weg niet veel meer voor de hand gelegen door het verbod pas na de feestdagen in te laten gaan? Uiteindelijk waren we dan op hetzelfde punt uitgekomen!'' Al met al een opmerkelijke actie die niet valt te rijmen met een gemeente, die zich zo graag positioneert als een fairtrade gemeente. Frank besloot ter plekke niet alleen te praten, maar ook om actief deze wereldwinkel te ondersteunen door het kopen van een wijndoos en deze, als ludieke actie, direct weer te doneren aan de wereldwinkel. Gewoon om nog een keer te verkopen.

Ook het CDA is behoorlijk verbaasd. de partij heeft vragen gesteld aan het college van B&W. Onder meer of het college net als de CDA-fractie van mening is dat het verbod op een nogal ongelukkig tijdstip (vlak voor Kerst) is ingegaan. Verder wil de fractie weten wat de reden is waarom de verkoop van fairtrade wijn na zoveel jaren ineens een probleem is. Tot slot is de CDA van mening dat er zo snel mogelijk een oplossing moet worden gevonden die de verkoop van fairtrade wijn door de Wereldwinkel alsnog mogelijk maakt. Voor zover bekend heeft het college nog geen reactie gegeven. Ook de redactie heeft vragen gesteld aan de gemeente. Daarop zijn nog geen antwoorden gegeven.

Het verbod is opgelegd nadat een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) een reclamebord zag waarop de wijn werd aangeprezen. Zo kwam hij erachter dat de Wereldwinkel wijn verkoopt én dat dit in strijd is met de wet. Tot voor kort kocht de gemeente wijn in bij de Wereldwinkel. Daar is zij onmiddellijk mee gestopt.

Reageer als eerste
Meer berichten