Logo bodegraafsnieuwsblad.nl


De fractie van BBR is kritisch over de verhoging van de vergoeding voor raadsleden.
De fractie van BBR is kritisch over de verhoging van de vergoeding voor raadsleden.

Meer geld voor raadsleden

  Politiek

Bodegraven - De vergoeding die raadsleden ontvangen is per 1 januari met 4,9 procent gestegen. Dat is bepaald door het Ministerie van Binnenlandse Zaken dat het bedrag uitkeert aan raadsleden voor hun werkzaamheden. De vergoeding is afhankelijk van het aantal inwoners dat een gemeente heeft. Het bedrag voor de vergoeding per maand bedraagt per 1 januari 2017 250 euro voor raadsleden van de kleinste gemeenten tot 2.352 euro voor raadsleden van de grootste gemeenten. In Bodegraven-Reeuwijk is dit bedrag circa 958 euro

De fractie van Burgerbelangen is kritisch tegenover 4,9 procent verhoging van de vergoeding voor raadsleden. ,,Den Haag heeft besloten de vergoeding voor het werk van raadsleden met ingang van 1 januari 2017 met 4,9 procent te indexeren. Op welk inflatie indexcijfer die 4,9 procent gebaseerd is, is echter de grote vraag. Eén ding is in ieder geval wel zeker, inwoners van onze gemeente krijgen dit jaar niet en masse zo'n inkomensverbetering", laat raadslid Vincent Rorive van Burgerbelangen weten. ,,Voor ons is dit reden om kritisch ten opzichte van deze verhoging te staan en daarom hebben we schriftelijke vragen aan het College gesteld." BBR wil de reden van de verhoging weten en vraagt of de uitkering uit het Gemeentefonds voor de gemeente in 2017 navenant wordt verhoogd. Ook wil BBR weten of er een mogelijkheid voor de raad is om van de verhoging af te zien en een eventuele verhoogde uitkering uit het Gemeentefonds binnen de gemeente anders in te zetten.

Reageer als eerste
Meer berichten